fredag 1 maj 2015

Mannen och kvinnan... tillsammans kan vi skapa harmoni...


En man och en kvinna..
Tillsammans blir vi ett och i balans.

Vi lever idag i ett mansdominerande samhälle där kvinnor fått lov att gå in i en maskulin energi för att kunna ta plats.
Vi tappar ofta oss själva och vår feminina kraft.
Vi behöver både kvinnans gåva.. intuition, känslomässig närvaro och healing osv, som mannens gåva..
det logiska tänkandet och säkerheten osv.
Vi kvinnor har oftast den maskulina kraften i oss att "vi kan klara oss själva" och därför blir ingenting i balans.

"Världen domineras egentligen inte av den maskulina energin, utan den domineras av för mycket oäkta manlighet."

När männen kan lösa upp sin osäkerhet som ofta finns inom dem då det kanske inte finns tillräckligt med manliga förebilder i samhället då skapar det en bättre balans med och mot kvinnan.
När han har det destruktiva osäkra beteendet så blir hans agerande mot kvinnan antingen kränkande (för att visa styrka) eller så går han åt andra hållet och blir en toffel.
Och kvinnan i sin tur kan med sin flexibla energi utveckla en "inre man" då pga otilliten till männen.
Detta blir "falsk manlig energi" från bägge håll och det gör inte gott för oss.

Vi måste försöka förändra detta.

Männen måste börja jobba med sina sanna maskulina energier.
 Vi kvinnor måste försöka bygga upp våra feminina energier igen och få balansen i världen för att b la få fungerande kärleksrelationer och att få känna harmoni och lycka inom oss själva på riktigt.
Vi ska självklart ha kontakt med bägge, men den som ska vara dominerande är den som är vår sanna essens.
Vi måste lära oss att styra tillsammans och ta fram bägge energierna <3

Solen och månen= Maskulin energi som ger värme, liv och ljus och den feminina energin med magin och kraften.. tillsammans skapar de harmoni :)

<3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar