måndag 12 juni 2017

~Vi är alla ett och hänger ihop~ ...

Foto: Malin Persson

  • Ofta tappar vi balansen och blir destruktiva i tanke, beteende och vardagen.
  • Vi märker att vi oftare blir sjuka och får olika små fysiska eller psykiska symptom, att omgivningen beter sig annorlunda eller att vi själva tappar greppet och blir vilsna etc.
  • Flykt, ursäkter och rädslor blir vanligt och vi vill ofta vara det där offret som söker sympatier från andra.
  • Det är normalt för en människa när man har hamnat i obalans och inte lever i ärlighet med sig själv.
  • Att man går emot mycket som faktiskt hjälper en och det som man ska leva i och med.

 • Vi märker även att vi kanske drar oss och klickar med andra som ger ut samma energier, men vi kan även dra oss till någon som har harmonin i sig själv och den energin eller personlighet/beteende (te x att de vågar sig på utmaningar eller aktiverar sig och är positiva till de mesta, att vi behöver det själva) vi faktiskt behöver för att ta oss upp och hitta tillbaka.
 • Att vi känner tillräckligt med tillit, trygghet och får de verktyg som man behöver och tar till sig just då.
 • Det som kan strula till det och som jag har märkt under min egna resas gång är när man söker hjälp på olika vis... kanske genom psykolog, healing osv osv då den personen själv inte är i balans, kanske ej har bearbetat sig själv ordentligt, ej lever själv efter det denne lär ut (inte alltid lätt och det är förståeligt då vi bara är människor, och inte så bara det ;) ),
 • har problem på hemmafronten med andra etc...
 • Det blir då destruktiv energi som sänds ut till en själv om man inte ser upp och skyddar sig.
 • Ofta är det lätt att ta till sig kunskap genom att studera detta genom läsning, men för att det ska bli fullständigt så behövs ofta erfarenhet själv av det och genom egen praktik i sitt liv.
 • Detta skapar en förståelse på ett helt annat plan och man skapar även en annan energi och balans inom sig som till andra.
 • Men man tänker inte alltid så då man tror att man bara får gott till sig.

Det är bara en tanke och det jag har upplevt och blivit medveten om.
Har dragit mig undan ofta då jag känt att det inte ger en positiv inverkan på mig själv och ger då inte den läkning eller hjälp på vägen som man behövt (handlar dock inte om triggningar av andra som är en spegling ofta av en själv, det är en helt annan sak).
Men ska tilläggas att lärdomar av andra är alltid bra och beroende på hur vi tar till oss det ligger i vilken fas vi befinner oss i och på vilket plan vi är i livet <3

Tänker även på detta när det talas om att man ska ta avstånd från negativa människor osv.
Istället ska man börja med att tänka på varför de är så och inte dömma.
Alla går vi igenom saker så destruktiva beteenden och känslor skapas.
Den personen kanske är så djupt nere på botten att denne inte tar in andras stöttning och hjälp.
Tänk även om just du är den enda som personen vågar kontakta och känner trygghet eller litar på.
Det i sig är fint, och vad värdefull man då är för någon :)
Sen finns det då en annan sida som bara skapar negativitet och som man ska ta avstånd ifrån.
Det gäller att ta reda på vilken sorts negativitet/destruktivitet/obalans personen kommer med... (svårt att förklara hur jag tänker ;) )
Tänk er själva in i olika situationer/måenden/känslor och om ni stod där själva på botten av avgrunden och bara ville ta er upp... en tanke ;)

Vi behöver jobba och bli medvetna med och om oss själva för att kunna förändra saker här i världen.
För att kunna leva sunt och ha den hälsa och det mående vi strävar efter.
Vi lever alla under samma himmel och har samma eller liknande problem.
Lyssna på er själva, var ärlig mot dig själv som mot andra..
vad behöver och vill DU?

Godmorgon till en ny dag mina medresenärer :*

<3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar